Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Γραμματείας Σχολής Προπτυχιακό » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

31.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS/ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

 

 

1)           Οι φοιτητές που η έναρξη της Σύμβασης Επιχορήγησής τους ήταν μετά τις 16/3/2020 και είχαν ήδη αναχωρήσει για τη χώρα υποδοχής νωρίτερα (πριν ανακοινωθεί η αναστολή μετακινήσεων) και επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν, υπάγονται σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις μας στην κατηγορία της ανωτέρας βίας και πρέπει ΟΤΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Τ.Ε.Δ.Σ) να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης για τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει. Σε περίπτωση που έχουν ήδη λάβει την α’ δόση της επιχορήγησής τους, θα γίνει συμψηφισμός του ποσού που έχουν εισπράξει με τις πραγματικές δαπάνες.

- Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης και  ενημέρωση (με email) από την αεροπορική εταιρεία για το τελικό ποσό που καταβλήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου και τυχόν επιστροφή μέρους του ποσού

- Απόδειξη πληρωμής για τις δαπάνες στέγασης συνοδευόμενη από επικοινωνία (μέσω e-mail) με τον ιδιοκτήτη ή την φοιτητική εστία για το τελικό ποσό που καταβλήθηκε μετά από τυχόν επιστροφή μέρους των δαπανών

- Απόδειξη πληρωμής για υποχρεωτικά τέλη που ζήτησε ενδεχομένως το Ίδρυμα Υποδοχής (εγγραφής, βιβλιοθήκης, φοιτητικής κάρτας κλπ.) και βεβαίωση ή απόδειξη για τυχόν επιστρεφόμενο ποσό για τα τέλη αυτά

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης δαπανών).

2)           Οι φοιτητές που η Σύμβαση Επιχορήγησής τους είχε ημερομηνία έναρξης από 1/1/2020 έως 15/3/2020 και επιστρέφουν λόγω ανωτέρας βίας πριν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους  έχουν τις εξής επιλογές:

2.1 Ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS λόγω ανωτέρας βίας και αποστέλλουν έως τις 6Απριλίου 2020 με e-mail στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η πρόθεσή τους να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους

β) το “CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION” με υπογραφή και σφραγίδα τουλάχιστον στην ημερομηνία άφιξης. Εάν δεν έχουν προλάβει να κάνουν εγγραφή, λόγω αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος Υποδοχής, θα αναγράψουν στην παραπάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση την ημέρα ταξιδίου τους στη χώρα υποδοχής και θα επισυνάψουν αντίστοιχα αποδεικτικά (δηλ. αεροπ. εισιτήριο και boarding pass). Οι φοιτητές αυτοί κρατούν την α’ δόση της επιχορήγησης που έχουν λάβει και προβαίνουν κανονικά στην εγγραφή τους στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ΕΚΠΑ. (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ακύρωσης)

 

2.2 Συνεχίζουν τις σπουδές που είχαν ξεκινήσει όσο ήταν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος  ERASMUS μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ έχουν επιστρέψει από τη χώρα υποδοχής και το δηλώνουν έως τις 6 Απριλίου 2020 στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων μέσω e-mail. Επιπλέον, όσοι φοιτητές δεν είχαν προσκομίσει με την άφιξή τους στο ίδρυμα υποδοχής το πρώτο μέρος του “CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION” (Certificate of Arrival) για υπογραφή, να ζητήσουν να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά, προκειμένου να το καταθέσουν στο Τ.Ε.Δ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά τη λήξη του εξαμήνου τους. Οι φοιτητές αυτοί που θα ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) και -αφού εξεταστούν- τους απονεμηθεί το Transcript of Records και  λάβουν τουλάχιστον 10 ECTS credits, θα λάβουν την αρχικά εγκριθείσα επιχορήγησή τους (α’ και β’ μέρος της επιχορήγησης).

 

3)           Οι φοιτητές που η Σύμβαση Επιχορήγησής τους είχε ημερομηνία έναρξης από 1/1/2020 έως 15/3/2020 και παραμένουν στην χώρα υποδοχής συνεχίζοντας τις σπουδές τους διαδικτυακά, όταν ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους οι οποίες περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) και -αφού εξεταστούν- τους απονεμηθεί το Transcript of Records και  λάβουν τουλάχιστον 10 ECTS credits, θα λάβουν την αρχικά εγκριθείσα επιχορήγησή τους (α’ και β’ μέρος της επιχορήγησης).

 

 

Τέλος, ανακοινώνεται ότι όλοι οι φοιτητές που ακυρώνουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, ακολουθώντας τη διαδικασία και τις  προκηρύξεις των Τμημάτων τους, για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.