Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

26.05.2020

Αποτύπωση και παρουσίαση των δράσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη μάχη για τον Κορωνοϊό 2020

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

 

Η χώρα μας διήλθε μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδο λόγω της

πανδημίας SARS-Cov-2 (COVID-19) και εδώ και μέρες μεταβαίνει στην

επόμενη φάση, με την ίδια προσοχή και επιμέλεια.

 

Η στήριξη του ΕΚΠΑ στην εθνική  αυτή προσπάθεια είναι διαρκής και θα

συνεχίσει να εξειδικεύεται από την πλευρά του Ιδρύματός μας με

συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σε όλα

τα επίπεδα.

 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αποτυπωθούν συνοπτικά και να παρουσιασθούν

όλες αυτές οι δράσεις, οι οποίες αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τον

χαρακτήρα του Ιδρύματός μας ως ενός μεγάλου, ιστορικού, εθνικού Δημόσιου

Πανεπιστημίου με σημαντική κοινωνική προσφορά και ιδιαίτερη συμβολή και

στη Δημόσια Υγεία (Εθνικό Σύστημα Υγείας).

 

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας

κοινότητας, τα οποία στο πεδίο αρμοδιότητάς τους συνέβαλαν στη γενική

αυτή προσπάθεια του Πανεπιστημίου μας, όπως αποστείλουν στον υπεύθυνο

του Γραφείου Τύπου του ΕΚΠΑ κ. Δ. Κουτσομπόλη dkouts@media.uoa.gr (με

κοινοποίηση σε εμένα στο mdimop@med.uoa.gr) σχετικό υλικό με μια σύντομη

περιγραφή της δράσης τους, 200-300 λέξεις (και 100 λέξεις στα αγγλικά),

καθώς και συνημμένα ότι άλλο κρίνουν σκόπιμο.

 

Έως σήμερα έχουν αναπτυχθεί δράσεις στους παρακάτω τομείς, οι οποίοι θα

αποτελέσουν και τις βασικές ενότητες για το έργο της αποτύπωσης και

παρουσίασης των δράσεων του ΕΚΠΑ:

 

 1. Ιατρικό έργο, με έμφαση στις Κλινικές και τα Εργαστήρια αναφοράς,

    αλλά και σε όλο το δυναμικό Επιστημών Υγείας που προσέφερε και

    προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες.

 2. Ερευνητικό έργο, το οποίο σχετίζεται με τη νόσο COVID-19, καθώς και

    τις σχετικές δημοσιεύσεις.

 3. Έργο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο σχετίζεται με τη δράση των μελών του

    ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου

    Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-Cov-2 (COVID-19).

 4. Δημοσιεύσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη σύνταξη κατευθυντήριων

    οδηγιών και προτάσεων, καθώς και άλλου σχετικού υλικού (προτάσεις,

    δράσεις, ανακοινώσεις, έρευνες και άρθρα κ.ά.), που απευθύνονται

    τόσο σε ειδικούς επιστήμονες, όπως γιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.ά.,

    ασθενείς, όσο και σε γονείς, παιδιά και ευρύτερα στην κοινωνία.

 5. Ενέργειες της Διοίκησης για την ενίσχυση των δομών (προμήθειες

    εξοπλισμού, προστατευτικά μέσα, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, ενίσχυσης της

    έρευνας σχετικά με τον COVID-19, ψηφιακές υποδομές κ.ά.).

 6. Εκπαιδευτική Λειτουργία του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας

    SARS-Cov-2 (COVID-19).

 7. Διοικητική Λειτουργία του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας

    SARS-Cov-2 (COVID-19).

 8. Το ΕΚΠΑ στα Μέσα Επικοινωνίας.

 

 

Η αποστολή του σχετικού υλικού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σε πρώτη

φάση, μέχρι τις 31/5, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην α’ έκδοση.

 

Μαζί με την αποστολή του υλικού είναι ευπρόσδεκτες πάντα και οι

προτάσεις σας.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ