Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

07.05.2020

Λειτουργία Νομικής Σχολής (07.05.2020)

 

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699

τα Β΄/5.5.2020) παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

έως 31.5.2020, ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 

*        Η διεξαγωγή της διδασκαλίας των εαρινών μαθημάτων συνεχίζεται και θα

ολοκληρωθεί κανονικά (έως 5.6.2020) αποκλειστικά με μέσα εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης

*        Η λειτουργία της Σχολής (Γραμματεία, Τομείς, εξυπηρέτηση κοινού

κ.α.) συνεχίζεται όπως μέχρι σήμερα, εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διακίνηση

των εγγράφων 

*        Για την εξεταστική περίοδο καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των

εξετάσεως των μαθημάτων θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 7.5.2020