Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

26.05.2020

ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Η΄ εξ.): Διεξαγωγή του μαθήματος / μελέτη / εξετάσεις 2020


 

1. Οι προς εξέταση ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες

Ενότητα 3.      Internet & νομικές ρυθμίσεις

Ενότητα 4.      Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ενότητα 5.      Κοινωνία της Πληροφορίας & Πνευματική Ιδιοκτησία

Ενότητα 6.      Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές

Ενότητα 7.      Νομικά πληροφοριακά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη

Ενότητα 8.      Αναδίφηση και επεξεργασία νομικών πληροφοριών

2.    Το μάθημα είναι, από ετών, οργανωμένο σε ενότητες, για εξ αποστάσεως διδασκαλία με βάση σημειώσεις powerpoint που έχουν αναρτηθεί στο e-class. Επικουρικώς, σε αντιστοιχία με τις ως άνω ενότητες, στο e-Class (σύνδεσμος OpenDelos) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες εννέα (9) μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις:

  Internet: Δομή – νομικά προβλήματα

  Internet: Ρυθμίσεις – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Προστασία των προσωπικών δεδομένων / γενικές αρχές

  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

  Κοινωνία της Πληροφορίας & Πνευματική ιδιοκτησία

  Προγράμματα Η/Υ και Πνευματική Ιδιοκτησία

6     Κρυπτογραφία και ηλεκτρονικές υπογραφές

7     Νομικά πληροφορικά συστήματα

8     Αναδίφηση & επεξεργασία νομικών πληροφοριών

3.   Τα video και οι σημειώσεις δεν αρκούν: Πρέπει να εντοπιστούν στο εγχειρίδιο οι αντίστοιχες ενότητες για μελέτη. Επίσης, έχει αναρτηθεί στο e-class βιβλιογραφία και θέματα (και πρακτικά) προηγουμένων ετών.

4.    Οι φοιτητές/τριες θεωρείται απαραίτητο να δημιουργήσουν έναν φάκελο (έγχαρτο ή σε ηλεκτρονική μορφή) με την αναφερόμενη (στις σημειώσεις / video) νομοθεσία και νομολογία. Τον εν λόγω φάκελο μπορούν να τον έχουν μαζί (σε φυσική μορφή ή σε ηλεκτρονικό μέσο) κατά την διάρκεια της εξέτασης.

5.    Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις εξετάσεις, αλλά πάντως θα δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας, μετά την διανομή των εγχειριδίων.