Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

28-04-2020

Κατάθεση εισηγητικής έκθεσης (Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13663)-Εξέλιξη μόνιμου επίκουρου καθηγητή Ζαφείριου Τσολακίδη

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής η εισηγητική έκθεση με αρ. πρωτ. 2767/27.4.2020, που αφορά στην πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό...


10-04-2020

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής - Αναπληρωτής Καθηγητής στο γν. αντικ. "Εργατικό Δίκαιο", Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ 13818

    Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 11.3.2020)- για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό...


06-04-2020

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Δικονομία (ΑΡΡ 15341)

    Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 349/27.3.2020 (τ. Γ΄). ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αριθμός...


03-04-2020

Εκλογή της κυρίας Παρασκευής Παπαρσενίου στην πρώτη βαθμίδα Καθηγητή

    Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 1322/6.8.2019 τ.Γ΄, Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 12612, μοναδική υποψήφια η...


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 894