Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

20-12-2019

Εκλογή κ. Κ. Γιαννακόπουλου στην πρώτη βαθμίδα του καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 11090)

  Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» και Κωδικό ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 11090 (μοναδικός υποψήφιος ο αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος...


16-12-2019

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εργατικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 13818)

    Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εργατικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13818)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη...


12-12-2019

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής- Καθηγητή πρώτης βαθμίδας - Γνωστ. αντικ. «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 12612)

    Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρία 20.11.2019) για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄...


03-12-2019

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ13663)

    Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2204/20.11.2019 (τ. Γ΄).   ΤΟΜΕΑΣ Α΄...


27-11-2019

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ 11302-Εξέλιξη κας Ρ.-Εμ. Παπαδοπούλου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή)

      Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 1488/27.11.2019 που αφορά στην εξέλιξη της Μόνιμης επίκουρου καθηγήτριας Ρεβέκκας-Εμμανουέλας Παπαδοπούλου στη  βαθμίδα του...


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 894