Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

08-11-2019

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ 11090-Εξέλιξη κ. Γιαννακόπουλου στην πρώτη βαθμίδα του καθηγητή)

      Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 927/7.11.2019 που αφορά στην εξέλιξη του αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου στην πρώτη  βαθμίδα του καθηγητή,...


18-10-2019

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής -Αναπληρωτής Καθηγητής- Γν. Αντικ. "Δίκαιο της Ε.Ε.", (ΑΡΡ 11302)

    Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 17.7.2019)- για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο...


18-10-2019

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Καθηγητή πρώτης βαθμίδας-Γν. Αντικ. "Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ11090)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 17.7.2019)- για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο», (ΦΕΚ...


20-09-2019

Εκλογή κυρίας Β. Χρήστου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Συνταγματικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 5133)

Κρίση για την πλήρωση μίας κενής θέσης επίκουρου καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο» [(ΦΕΚ προκήρυξης 191/23.2.2018 τ. Γ΄, Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 5133, υποψήφιοι: Χριστίνα...


Αποτελέσματα 64 μέχρι 70 από τα συνολικά 894