Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Μητρώα Νομικής Σχολής

Μητρώα

 

Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων - Απόφαση Συγκλήτου (16.03.2017)

Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων - Απόφαση Συγκλήτου (16.03.2017)

 

 

Μητρώο Εσωτερικών Μελών – Απόφαση Συγκλήτου (29.1.2018) - ΑΔΑ: 6ΤΦΝ46ΨΖ2Ν-ΦΑΩ

Μητρώο Εξωτερικών Μελών – Απόφαση Συγκλήτου (29.1.2018) - ΑΔΑ: 6ΤΦΝ46ΨΖ2Ν-ΦΑΩ

 

Μητρώο Εσωτερικών Μελών - Απόφαση Συγκλήτου (28.1.2019) - ΑΔΑ: Ψ4ΔΧ46ΨΖ2Ν-Β1Δ

Μητρώο Εξωτερικών Μελών - Απόφαση Συγκλήτου (28.1.2019) - ΑΔΑ: Ψ4ΔΧ46ΨΖ2Ν-Β1Δ

 

Μητρώο Εσωτερικών Μελών - Απόφαση Συγκλήτου (30.12.2019) - ΑΔΑ: ΩΤΘΜ46ΨΖ2Ν-ΘΨΦ

Μητρώο Εξωτερικών Μελών - Απόφαση Συγκλήτου (30.12.2019) - ΑΔΑ: ΩΤΘΜ46ΨΖ2Ν-ΘΨΦ