Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

20.12.2019

Εκλογή κ. Κ. Γιαννακόπουλου στην πρώτη βαθμίδα του καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 11090)

 

Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» και Κωδικό ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 11090 (μοναδικός υποψήφιος ο αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος)

 

 

Η Συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση, πραγματοποιήθηκε κατά την 2η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ακ. έτους 2019-2020, στις 20.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15 π.μ.

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:     15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:     14

Με φυσική παρουσία:                              8

Με τηλεδιάσκεψη:                                  6

 

Υπέρ της εκλογής του αναπληρωτή καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου ψήφισαν δέκα τέσσερα (14) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου του Θεοδώρου, στην πρώτη βαθμίδα του καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο».