Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

03.04.2020

Εκλογή της κυρίας Παρασκευής Παπαρσενίου στην πρώτη βαθμίδα Καθηγητή

 

 

Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 1322/6.8.2019 τ.Γ΄, Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 12612, μοναδική υποψήφια η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παρασκευή Παπαρσενίου).

 

Η συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση πραγματοποιήθηκε κατά την 5η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στις 12.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος: 15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος: 12

· Με φυσική παρουσία: 7

· Με τηλεδιάσκεψη: 5

Υπέρ της εκλογής της κυρίας Παρασκευής Παπαρσενίου ψήφισαν δώδεκα (12) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή το σύνολο των παρόντων μελών.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή της κυρίας Παρασκευής Παπαρσενίου του Δημητρίου, στην πρώτη βαθμίδα καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου.