Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

28.04.2020

Κατάθεση εισηγητικής έκθεσης (Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13663)-Εξέλιξη μόνιμου επίκουρου καθηγητή Ζαφείριου Τσολακίδη

 

 

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής η εισηγητική έκθεση με αρ. πρωτ. 2767/27.4.2020, που αφορά στην πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 2204/20.11.2019 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13663). Μοναδικός υποψήφιος για την εν λόγω θέση είναι ο μόνιμος επίκουρος καθηγητής Ζαφείριος Τσολακίδης.