Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

17.03.2020

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής- Αναπληρωτής καθηγητής -Γνωστ. αντικ. «Αστικό Δίκαιο» - Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13663

 

 

 

 

Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρία 12.02.2020) για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 2204/20.11.2019 τ. Γ΄, κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13663) και μοναδικό υποψήφιο τον μόνιμο επίκουρο καθηγητή Ζαφείριο Τσολακίδη, στη συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2020 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή ως εξής:

  1. Δακορώνια Ευγενία (ΚΑ 18226), Καθηγήτρια, «Αστικό Δίκαιο», edakoron[at]law.uoa[dot]gr
  2. Λιάππης Δημήτριος (ΚΑ 7168), Καθηγητής, «Αστικό Δίκαιο», dliappis[at]law.uoa[dot]gr
  3. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα (ΚΑ 8408), Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Νομική Σχολή, «Αστικό Δίκαιο», yianna[at]law.auth[dot]gr