Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

10.04.2020

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής - Αναπληρωτής Καθηγητής στο γν. αντικ. "Εργατικό Δίκαιο", Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ 13818

 
 
Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 11.3.2020)- 
για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού 
Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης 2241/29.11.2019, τ. Γ΄, APP 13818) 
και μοναδικό υποψήφιο τoν μόνιμο επίκουρο καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, στη συνεδρίαση 
της 8.4.2020 όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή ως εξής: 
 
1. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (ΚΑ 452), Καθηγητής, «Εργατικό Δίκαιο», 
kpapadim[at]law.uoa[dot]gr 
2. Δημήτριος Ζερδελής (ΚΑ 434), Καθηγητής, ΑΠΘ, Νομική Σχολή, «Εργατικό Δίκαιο»,
 zerdelis[at]law.auth[dot]gr 
3. Άγγελος Στεργίου  (ΚΑ 5140), Καθηγητής, ΑΠΘ, Νομική Σχολή, «Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ansterg[at]law.auth[dot]gr