Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

03.12.2019

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ13663)

 

 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2204/20.11.2019 (τ. Γ΄).

 

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1819039212/18.7.19/9.7.2019, (ΑΔΑ:6ΕΖΙ46ΨΖ2Ν-ΑΟΗ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13663

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (κατόπιν αιτήσεως του μόνιμου επίκουρου καθηγητή Ζαφείριου Τσολακίδη για εξέλιξη).

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30.01.2020.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688655).