Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές » Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr .

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ανωτέρω σελίδα.