Αρχική » Η Σχολή » Βιβλιοθήκη και Εργαστήρια Νομικής Σχολής

Βιβλιοθήκη και Εργαστήρια Νομικής Σχολής

 

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών «Παλαιό Χημείο» του ΕΚΠΑ έχει ως αποστολή την ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Νομικής Σχολής αλλά και του Ιδρύματος, καθώς επίσης και τη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων επιστημονικών νομικών πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, έχει ως έργο ιδίως: 

 • την ανάπτυξη συλλογών που καλύπτουν όλους τους τομείς των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Νομικής Επιστήμης,
 • την συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξη σπάνιου και πολύτιμου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή,
 • την οργάνωση του υλικού, με βάση τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, και τη δημιουργία κατάλληλων βιβλιογραφικών εργαλείων για τον εντοπισμό του και την περαιτέρω κυκλοφορία του, με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
 • την υποστήριξη υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες,
 • την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών,
 • τη μέριμνα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πρόσβασης στην πληροφόρηση.
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε με το συνδυασμό συνεισφοράς, από κοινού απόκτησης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, να επιτυγχάνεται η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών.
 • Την εξασφάλιση για τους φοιτητές επαρκών αντιτύπων των συγγραμμάτων που απαιτούνται για τις σπουδές τους και επαρκούς χώρου και χρόνου μελέτης στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βιβλιοθήκη επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης στη διεύθυνση http://law.lib.uoa.gr/

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

           ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης κατά τη θερινή
περίοδο του 2019 θα ισχύει το ακόλουθο ωράριο

Από 15/7/2019 έως 26/7/2019: 8.30 - 17:00
 Από 29/7/2019 έως 9/8/2019: 8.30 - 16:00
Από 12/8/2019 έως 23/8/2019: Κλειστά
 Από 26/8/2019 έως 30/8/2019: 8.30 - 17:00