Αρχική » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση

Διοίκηση της Σχολής

 

Σύμφωνα με το νόμο 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3255/15.9.2017), την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3969/13.11.2017) και την Πράξη Πρύτανη 621/21.3.2018 (ΦΕΚ 1006 Β΄) από 1.12.2017 τα συλλογικά όργανα της Νομικής Σχολής είναι:

 

H Κοσμητεία της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

 • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
 • Τους Διευθυντές των Τομέων (ετήσια θητεία)
 • 5 μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (τριετής θητεία)
 • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (διετής θητεία)

 

Η Συνέλευση της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

 • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
 • Τους Διευθυντές των Τομέων (ετήσια θητεία)
 • Τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Τομέων (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (ετήσια θητεία)

 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

 • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
 • Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
 • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (διετής θητεία)

 

Οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου ορίζονται στα άρθρα 17 (Γενική Συνέλευση), 18 (Κοσμητεία) και 21 (Συνέλευση) του ν. 4485/2017.

Κοσμήτορας της Σχολής είναι η Καθηγήτρια Καλλιόπη Α. Χριστακάκου-Φωτιάδη.

Γραμματέας της Σχολής είναι η κυρία Ελένη Ε. Κουρέλη 

 

→   Η σύνθεση των ως άνω Συλλογικών οργάνων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη

 

 

Αιρετά Μέλη

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου [Αναπληρωτής Κοσμήτορα, σύμφωνα με την Πράξη Πρύτανη 621/21.3.2018 (ΦΕΚ 1006 Β)΄ & Δ/ντής του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου]

Καθηγητής Γεώργιος Μιχαλόπουλος*

Καθηγητής Μιχαήλ Αυγουστιανάκης

Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος

Καθηγήτρια Ελένη Μουσταΐρα

 

 

 

Διευθυντές Τομέων

Καθηγήτρια Ευγενία Δακορώνια (Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου)

Καθηγητής Χρήστος Γκόρτσος (Τομέας Δημοσίου Δικαίου)

Επίκουρος Καθηγήτρια Αθανασία Διονυσοπούλου (Τομέας Ποινικών Επιστημών)

Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Χέλμης [Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)]

Καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή (Τομέας Διεθνών Σπουδών)

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Πολυξένη Γκούβα

Εκπρόσωποι φοιτητών (1 προπτυχιακός και 1 μεταπτυχιακός ή 1 υποψήφιος Διδάκτορας) 

 

 Δεν ορίστηκαν


*        Ο Καθηγητής Γεώργιος Μιχαλόπουλος, εξελέγη στις 16.10.2019 από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ως μέλος της Κοσμητείας στη θέση της Καθηγήτριας Γαρυφαλιάς Αθανασίου, η οποία βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από 15.9.2019-28.2.2020.

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Κοσμήτορας

 

1) Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη

Διευθυντές Τομέων

2) Καθηγήτρια Ευγενία Δακορώνια (Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου)

3) Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου)

4) Καθηγητής Χρήστος Γκόρτσος (Τομέας Δημοσίου Δικαίου)

5) Επίκουρος Καθηγήτρια Αθανασία Διονυσοπούλου (Τομέας Ποινικών Επιστημών)

6) Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Χέλμης [Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)]

7) Καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή (Τομέας Διεθνών Σπουδών)

 

 

Μέλη Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

 

8) Καθηγητής  Μιχαήλ Αυγουστιανάκης

9) Καθηγητής Δημήτριος Λιάππης

10) Καθηγήτρια Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου

11)  Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λέκκας

12) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή Παπαρσενίου

13) Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Ιωάννα Κονδύλη

14) Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Ζαφείριος Τσολακίδης

 

Μέλη Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

15) Καθηγητής Γεώργιος Μιχαλόπουλος

16) Καθηγητής Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος

17) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μικρουλέα

18) Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δεληκωστόπουλος

19) Επίκουρος Καθηγήτρια Ευθυμία Κινινή

20) Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Σκανδάλης

21) Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδούλου

 

Μέλη Τομέα Δημοσίου Δικαίου

22) Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνίου

23) Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος

24) Καθηγητής Γεώργιος Δελλής

25) Καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

26) Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Παρασκευή Μουζουράκη

27) Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Τσουρουφλής

 

Μέλη Τομέα Ποινικών Επιστημών

28) Καθηγητής Ηλίας Αναγνωστόπουλος

29) Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Λίβος

30) Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Αντωνία-Ιόλη Τζαννετάκη

31) Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Τριανταφύλλου

Μέλη Τομέα Ιστορίας & Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)

32) Καθηγήτρια Ελευθερία Παπαγιάννη

33) Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βουτσάκης

34) Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Γιαννόπουλος

Μέλη Τομέα Διεθνών Σπουδών

35) Καθηγήτρια Ελένη Μουσταΐρα

36) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη

37) Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Ρεβέκκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

38) Αλέξανδρος Βαρβέρης

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

39) Ειρήνη Χαλκιαδάκη

Εκπρόσωποι φοιτητών (6 και κατ΄ ελάχιστον 1 προπτυχιακός και 1 μεταπτυχιακός ή 1 υποψήφιος Διδάκτορας) 

 

 Δεν ορίστηκαν

 

Στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης δεν λαμβάνουν μέρος οι εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη

Μέλη

Όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Ειρήνη Χαλκιαδάκη

Εκπρόσωποι Φοιτητών (10 και κατ’ ελάχιστον 1 προπτυχιακός και 1 μεταπτυχιακός ή 1 υποψήφιος Διδάκτορας)

Δεν ορίστηκαν