Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Αποτελέσματα εξετάσεων

 

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙ (ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΛΟΥ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΙΔΙΩΣ ΣΤΙΣ ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΘΕΜ. ΙΔ/ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖ.&ΜΕΤΑ ΒΥΒΥΖ. ΠΕΡΙΟΔΟ & ΣΤΟ ΕΛ. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 190   ΑΙΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΚΟΙΝΟΔΙΚΑΙΟ (COMMON LAW) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΟΡΟΠΙΑΣ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΟΙ Γ.Ο.Σ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  Ι & ΙΙ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ( ΟΝΕ )

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΧΕΑΔ)