Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

03.07.2020

Εξετάσεις στο μάθημα Βυζαντινό δίκαιο και δίκαιο των νεότερων χρόνων (09.07.2020)

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιβεβαιώσει ότι θα εξεταστούν στο μάθημα Βυζαντινό δίκαιο και δίκαιο των νεότερων χρόνων να συνδεθούν την Πέμπτη 9.7.2020 στις 11:00 π.μ. στην πλατφόρμα Skype for Business.

 

Απαγορεύεται στους φοιτητές να συνδεθούν εκτός της προγραμματισμένης ώρας εξέτασης καθώς και η καταγραφή της εξέτασης με οποιοδήποτε μέσο.

 

Λεπτομερείς οδηγίες (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασία κ.λπ.) έχουν ήδη αναρτηθεί στο e-class.

 

Για τον σύνδεσμο της εξέτασης παρακαλείσθε να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση στο e-class, στον κωδικό εκπαιδευτή LAW488.