Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Σίτιση

 

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Για τις προϋποθέσεις και άλλα επί μέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη σίτιση των φοιτητών, μπορείτε να αναφερθείτε στην Ιστοσελίδα της Πανεπιστημιακής Λέσχης.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 4ος όροφος της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας , Αθήνα, 106 79

Τηλέφωνο: 210-368 8216, 210-368 8253

http://www.lesxi.uoa.gr/