Αρχική » Τομείς » Α' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διευθύντρια του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Καθηγήτρια Eυγενία Δακορώνια

________________________

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

  Καθηγητές

 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης
 • Ευγενία Δακορώνια
 • Δημήτριος Λιάππης
 • Δήμητρα Παπαδοπούλου
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
 • Χριστίνα Σταμπέλου
 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Γεώργιος Γεωργιάδης
 • Αντώνιος Καραμπατζός
 • Γεώργιος Λέκκας
 • Γεώργιος Μεντής
 • Παρασκευή Παπαρσενίου
 • Κλεάνθης Ρούσσος

Επίκουροι Καθηγητές

 • Κωνσταντίνος Καραγιάννης
 • Ιωάννα Κονδύλη
 • Γιώργος Λαδογιάννης
 • Παναγιώτης Νικολόπουλος
 • Θεόδωρος Λύτρας
 • Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου
 • Βάνιας Παναγιωτόπουλος
 • Ζαφείριος Τσολακίδης


Επιστημονικός  Συνεργάτης

 • Γεώργιος Αντωνόπουλος

 

Ακροάσεις  Μελών  ΔΕΠ Αστικού  (ΕΑΡΙΝΟΥ   εξαμήνου, ακαδ. έτος 2019-2020 )

Καθηγητές

Αυγουστιανάκης   Μιχαήλ           

Πέμπτη  11.00-12.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Δακορώνια   Ευγενία

 Δευτέρα  17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Λιάππης  Δημήτριος

 Δευτέρα 17.30-18.15

Ακαδημίας  47, β΄ όροφος

Παπαδοπούλου – Κλαμαρή Δήμητρα

Δευτέρα  17.00-18.00

(ΙΔΜΕ),  Σκουφά   48

Πελλένη - Παπαγεωργίου Ανθή

Τετάρτη   17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Σταμπέλου Χριστίνα

Δευτέρα   17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Χριστακάκου -Φωτιάδη  Καλλιόπη

Τρίτη      14.30-15.30

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Χριστοδούλου  Κων/νος

Τρίτη   19.00-20..00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

  Αναπλ.Καθηγητές

Γεωργιάδης    Γεώργιος

Τετάρτη   14.00-15.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Καραμπατζός   Αντώνιος

 Τετάρτη  13.30-14.30

Ακαδημίας  47, β΄ όροφος

Κονδύλη     Ιωάννα

 

Τρίτη 12.00-13.00 

Ακαδημίας 45, 4ος όροφος

Λέκκας    Γεώργιος

Πέμπτη  16:00-17:00 

Ακαδημίας  47, γ΄ όροφος

Μεντής    Γεώργιος

 

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Παπαρσενίου   Παρασκευή

Πέμπτη 16.00-17.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Ρούσσος  Κλεάνθης

 

 Ακαδημίας 47

   Επίκ.Καθηγητές

Καραγιάννης    Κων/νος       

 

Ακαδημίας  47,β΄όροφος

Λαδογιάννης     Γεώργιος    

Δευτέρα  14.15-15.00

Ακαδημίας  47,  γ΄ όροφος

Λύτρας  Θεόδωρος

 

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Νικολόπουλος Παναγιώτης

Πέμπτη   15.00-16.00

Ακαδημίας  47,γ΄όροφος

Παναγιωτόπουλος  Βάγιας

 

Ακαδημίας  47

Οικονομίδου   –Πούλου    Ελισάβετ

Τετάρτη   16.00-17.00

Aκαδημίας  47, α΄όροφος

Τσολακίδης    Ζαφείριος

Τρίτη     16.00-17.00

Ακαδημίας  47,β΄όροφος