Αρχική » Τομείς » Β' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διεύθυνση - Οργάνωση του Τομέα

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Καθηγητής  Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

 

Μέλη Δ.Ε.Π. -  Συνεργάτες του Τομέα

Καθηγητές

 • Λία Αθανασίου
 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
 • Γεώργιος Μιχαλόπουλος
 • Γεώργιος Ορφανίδης
 • Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος
 • Δημήτριος Τσικρικάς
 • Γεώργιος Σωτηρόπουλος
 • Δημήτριος Τζουγανάτος

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα 

 

Επίκουροι Καθηγητές 

 • Ιάκωβος Βενιέρης
 • Νικόλαος Βερβεσός
 • Ιωάννης Δεληκωστόπουλος
 • Νικόλαος Κατηφόρης
 • Ευθυμία Κινινή
 • Δημήτριος Λαδάς
 • Χριστίνα Λιβαδά
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
 • Κωνσταντίνος Μπακόπουλος
 • Ιωάννης Σκανδάλης
 • Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου
 • Δημήτριος Χριστοδούλου
 • Χρήστος Χρυσάνθης

 

Λέκτορες

 • Κωνσταντίνα Μπέτζιου-Κάμτσιου


Γραμματειακή Υποστήριξη :

Ειρήνη Χαλκιαδάκη (μέλος ΕΤΕΠ - μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα) 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), τα όργανα του Τομέα της Νομικής Σχολής είναι:

α. η Γενική Συνέλευση και

β. ο Διευθυντής.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από:

 • τον Διευθυντή του Τομέα (ετήσια θητεία)
 • τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • τους εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π. (ετήσια θητεία)

 

ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Μελών ΔΕΠ – Εαρινό Εξάμηνο 2019 – 2020

 

Κατεύθυνση Εμπορικού Δικαίου

 • Καθ. Γαρυφαλιά Αθανασίου: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τρίτη, 16:00 -17:00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Τετάρτη, 16:00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 14:00 – 15:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Δημήτριος Τζουγανάτος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Πέμπτη, 13:00 -14:00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Αν. Καθ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τετάρτη, 15:00 – 16:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επίκ. Καθ.  Ιάκωβος Βενιέρης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 19:00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επίκ. Καθ. Νικόλαος Βερβεσός: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • Επίκ. Καθ. Ευθυμία Κινινή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • Επίκ. Καθ. Χριστίνα Λιβαδά: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 13:00 – 14:00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επίκ. Καθ. Εμμανουήλ  Μαστρομανώλης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τετάρτη, 16:00 – 17:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επίκ. Καθ. Δημήτριος Χριστοδούλου: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 14:00-15.00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επίκ. Καθ. Χρήστος Χρυσάνθης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Δευτέρα, 10:00 - 11:00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Λεκτ. Κ.Κάμτσιου–Μπέτζιου: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Δευτέρα, 13:30–14:30, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.

Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας

Οι ώρες ακρόασης πραγματοποιούνται στο  Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών Σκουφά 48, 4ος όροφος

 • Καθ.  Γεώργιος  Ορφανίδης  : Κάθε  Παρασκευή, 13:15-14:00
 • Καθ. Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος: Κάθε Τρίτη, 16:00-17:00
 • Καθ.  Δημήτριος Τσικρικάς: Κάθε  Τετάρτη19:10 -  20:00.
 • Επίκ. Καθ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος: Κάθε Παρασκευή, 13:00
 • Επίκ. Καθ. Νικόλαος Κατηφόρης: Κάθε Τετάρτη, 18:00 - 19:00
 • Επίκ. Καθ. Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου: Κάθε Τρίτη, 14.00 – 15:00

 

Κατεύθυνση Εργατικού Δικαίου

 • Καθ. Κώστας  Παπαδημητρίου:   Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 14:00 – 15:00, Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Σκουφά 48, 4ος όροφος
 • Επίκ. Καθηγητής  Δημ. Λαδάς : Δέχεται στο γραφείο του κάθε   Τετάρτη, 16:00, Παλαιό Κτίριο Νομικής Σχολής (Σόλωνος 57), 3ος όροφος, παραπλεύρως του Αμφ. Σαριπόλων
 • Επίκ. Καθηγητής Κωστής  Μπακόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Τρίτη, 14.00-15.00, Παλαιό Κτίριο Νομικής Σχολής (Σόλωνος 57), 3ος όροφος, παραπλεύρως του Αμφ. Σαριπόλων
 • Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Σκανδάλης:  Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Δευτέρα, 14:00 – 15:00, Παλαιό Κτίριο Νομικής Σχολής (Σόλωνος 57), 3ος όροφος, παραπλεύρως του Αμφ. Σαριπόλων