Αρχική » Τομείς » Δημοσίου Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διεύθυνση-οργάνωση του Τομέα Δημοσίου Δικαίου

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020:

Καθηγητής Χρήστος Γκόρτσος.

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ  ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Καθηγητές 

 1. Θεοδώρα Αντωνίου      
 2. ΣπυρίδωνΒλαχόπουλος 
 3. Γεώργιος Γεραπετρίτης (σε αναστολή καθηκόντων)
 4. Χρήστος Γκόρτσος 
 5. Γεώργιος Δελλής
 6. Παναγιώτης Λαζαράτος      
 7. Ζωή Παπαϊωάννου (σε εκπ. άδεια από 1/9/ έως 28/2/2020)
 8. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου 
 9. Γλυκερία Σιούτη   
 10. Φίλιππος Σπυρόπουλος  

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 1. Κων/νος Γιαννακόπουλος 
 2. Παύλος – Μιχαήλ Ευστρατίου 
 3. Βασίλειος Κονδύλης 
 4. Παρασκευή Μουζουράκη 

 

Επίκουροι Καθηγητές 

 1. Αικατερίνη Ηλιάδου
 2. Γεώργιος Καμίνης  (σε αναστολή καθηκόντων)
 3. Νικόλαος  Παπασπύρου
 4. Ανδρέας  Τσουρουφλής 

Ε.ΤΕ.Π. 

 1. Βασιλική Γεωργίου - Σίντρου
 2. Πολυξένη Γκούβα (μέλος Γ.Σ. του Τομέα)

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), τα όργανα του Τομέα της Νομικής Σχολής είναι:

α. η Γενική Συνέλευση και

β. ο Διευθυντής.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από:

 • τον Διευθυντή του Τομέα (ετήσια θητεία)
 • τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • τους εκπροσώπους (όταν ο Τομέας διαθέτει αυτές τις κατηγορίες προσωπικού) Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (ετήσια θητεία)Γραφεία Γραμματείας Τομέα:

Ακαδημίας 45 ημιώροφος 

Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας για το κοινό Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11.00-13.00 τηλ. 210 3688673


 

Ώρες ακρόασης μελών Δ.Ε.Π. Τομέα Δημοσίου Δικαίου

Εαρινό εξάμηνο  -  Ακαδημαϊκό  Έτος    2019-2020

 

 • Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,  Ακαδημίας, 47, 2ος όροφος,  κάθε  Δευτέρα   15.15 -16.15.  Έναρξη ακροάσεων Δευτέρα 9/3/2020

 • Καθηγητής Σπ. Βλαχόπουλος. Δέχεται στο γραφείο του Ακαδημίας  45, 2ος όροφος  κάθε Τετάρτη   14.00-15.00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3688605.
 • Καθηγητής Χρ. Γκόρτσος. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,  Ακαδημίας, 47, 2ος όροφος, κάθε Δευτέρα  15.00 – 17.00.
 • Καθηγητής Γ. Δελλής. Δέχεται στο γραφείο του Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, κάθε Παρασκευή 10:30-11:30,  τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3688637.  
 • Καθηγητής Π. Λαζαράτος.  Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,  Ακαδημίας, 47, 2ος όροφος, κάθε Πέμπτη,  13.00 – 14.00.
 • Καθηγήτρια Ζ. Παπαϊωάννου. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,  Ακαδημίας, 47, 2ος όροφος, κάθε Πέμπτη,  13.00 – 14.00.
 • Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου. Δέχεται Σόλωνος 57, 3ος  όροφος, κάθε Δευτέρα   17.00-18.00.
 •  Αναπλ.  Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,  Ακαδημίας, 47, 2ος όροφος,   κάθε Δευτέρα 16.00 – 17.00.
 •  Αναπλ. Καθηγητής Π-Μ Ευστρατίου. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ακαδημίας 47,  2ος όροφος, κάθε  Πέμπτη   19.00-20.00
 • Αναπλ Καθηγητής  Β. Κονδύλης, σε εκπαιδευτική άδεια από  1/3/ 2020 έως 31/8/2020
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,   Ακαδημίας 47, 2ος όροφος  κάθε  Τετάρτη  15.00.-16.00
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Ηλιάδου, Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ακαδημίας 47,  2ος όροφος, κάθε  Παρασκευή     14.00 -15.00.
 • Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου. Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ακαδημίας 47,  2ος όροφος, κάθε  Παρασκευή    17.15 -18.15.
 • Επίκουρος Καθηγητής  Α. Τσουρουφλής Δέχεται στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ακαδημίας 47,  2ος όροφος, κάθε Παρασκευή 16.00-17.00