Αρχική » Τομείς » Ποινικών Επιστημών » Προσωπικό - Ώρες Ακρόαασης

Προσωπικό - Ώρες Ακρόαασης

Διεύθυνση-οργάνωση του Τομέα για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

                    Διευθυντής  Τομέα:  Επικ. Καθηγήτρια Αθανασία Διονυσοπούλου

 

 

                 Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα

 

Καθηγητές:

 1. Χρίστος  Μυλωνόπουλος
 2. Ηλίας   Αναγνωστόπουλος

 

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 1. Δημήτριος Κιούπης

 

Επίκουροι   Καθηγητές:

 1. Ιωάννης Ανδρουλάκης
 2. Γεώργιος Γιαννούλης
 3. Αθανασία Διονυσοπούλου
 4. Αλέξανδρος Δημάκης
 5. Νικόλαος Δημητράτος
 6. Μαρία Κρανιδιώτη
 7. Νικόλαος Λίβος
 8. Αγλαϊα (Άγκυ) Λιούρδη
 9. Αντωνία-Ιόλη Τζαννετάκη
 10. Αριστομένης Τζαννετής
 11. Γεώργιος Τριανταφύλλου

 

Λοιπό  προσωπικό

 Γραμματεία: Κ. Τζιβάρα


ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ   ΜΕΛΩΝ   ΔΕΠ   ΤΟΥ  ΤΟΜΕΑ   ΠΟΙΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Χειμερινό  εξάμηνο (ακαδημαϊκό  έτος  2019-2020)

 

Καθηγητές

 • Μυλωνόπουλος  Χρίστος.  Δέχεται  κάθε  Τρίτη  18:00-18:45, στο γραφείο 3, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος.
 • Αναγνωστόπουλος  Ηλίας. Δέχεται  κάθε  Τετάρτη 17:00-18:00, στο γραφείο 3, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.

  Αναπλ. Καθηγητής

 • Κιούπης  Δημήτριος. Δέχεται  κάθε  Παρασκευή 15:00-16:00, στο γραφείο 6, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.

Επίκ. Καθηγητές 

 • Ανδρουλάκης Ιωάννης. Δέχεται κάθε  Παρασκευή 15:00-16:00, στο γραφείο 3, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.
 • Γιαννούλης Γεώργιος. Δέχεται  κάθε  Παρασκευή   14:15-15:15, στο γραφείο 4, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.
 • Δημάκης   Αλέξ/ρος.  Δέχεται  κάθε  Δευτέρα  16:00-17:00, στο γραφείο 1,  Ακαδημίας 45, 2ος όροφος.
 • Δημητράτος  Νικόλαος. Δέχεται  κάθε  Δευτέρα  16.00-17.00, στο γραφείο 3,  Ακαδημίας 45, 2ος όροφος.
 • Διονυσοπούλου Αθανασία. Δέχεται κάθε Τετάρτη  11:00-12:00, γραφείο 2,  Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.
 • Κρανιδιώτη Μαρία. Δέχεται  κάθε Τρίτη 15:00-16:00, στο γραφείο 8, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος.
 • Λίβος Νικόλαος. Δέχεται κάθε Τετάρτη 16.00-17.00, στο γραφείο 1, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος.
 • Λιούρδη  Αγλαϊα (Άγκυ). Δέχεται κάθε Τετάρτη  16.00-17.00, στο γραφείο 4, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.
 • Τζανετής  Αριστομένης. Δέχεται κάθε Τετάρτη  18.00-19.00, στο γραφείο 6,  Ακαδημίας 45, 2ος όροφος.
 • Τζαννετάκη  Αντωνία-Ιόλη. Δέχεται κάθε  Πέμπτη 14.00-15.00, στο γραφείο 5,  Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.
 • Τριανταφύλλου  Γεώργιος:  Δέχεται κάθε  Παρασκευή 16:00-17:00, στο γραφείο 6,  Ακαδημίας 45, 2ος όροφος.