Αρχική » Τομείς » Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)

Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)

Ο Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) έχει ως αποστολή, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ιστορίας του Δικαίου, της Φιλοσοφίας του Δικαίου, του Εκκλησιαστικού Δικαίου, της Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Νομικής Πληροφορικής και την προώθηση της έρευνας στους επιστημονικούς αυτούς κλάδους. Στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου υπάγονται τα ακόλουθα μαθήματα του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

(Υποχρεωτικά): Ιστορία του Δικαίου, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Φιλοσοφία του Δικαίου

(Υποχρεωτικής Επιλογής): Κοινωνιολογία του Δικαίου, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Μεθοδολογία Δικαίου, Νομική Πληροφορική, Δίκαιο και Οικονομία (Ενότητες: Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου, Γενικής Θεωρίας, Ιστορίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου)

(Ελεύθερης Επιλογής): Γενική Κοινωνιολογία, Αρχαία Ελληνικά Δίκαια, Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο Νεοτέρων Χρόνων, Φεμινισμός και Δίκαιο, Συνταγματική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία (Δημοσίου Δικαίου, Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου), Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας και Εκκλησιαστικού  Δικαίου α) Δίκαιο και Λογοτεχνία β) Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα