Αρχική » Copyright

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας του Τμήματος Νομικής

 1. Η ιστοσελίδα στην οποία πραγματοποιείτε επίσκεψη (εφεξής «Ιστοσελίδα»), στη διεύθυνση www.law.uοa.gr, διατηρείται, ενημερώνεται και φιλοξενείται από το Τμήμα Νομικής, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής «Τμήμα»).
 2. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους με την απλή ή έστω φευγαλέα επίσκεψη (φυλλομέτρηση) της παρούσας και μόνον, ή με την ανάκτηση αποθηκευμένων δεδομένων από μηχανές αναζήτησης, ως χρήστες της, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τους τηρείτε.
 3. Σε περίπτωση μη καθολικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης σας συνιστούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και να μην αντλείτε περιεχόμενο από αυτήν αμέσως ή εμμέσως, μέσω προσωρινά αποθηκευμένων δεδομένων από διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.
 4. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής είναι επιτρεπτή πάντα σε προσωρινή βάση, με την έννοια ότι το Τμήμα δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει, περιορίσει, τροποποιήσει τον τρόπο πρόσβασης στην Ιστοσελίδα καθολικά ή σε υποσελίδες αυτής.
 5. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέπει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καθολικά, ή σε υποσελίδες αυτής, μέσω διαδικασίας ασφαλούς ταυτοποίησης χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, θα αποσταλεί στους δικαιούχους πρόσβασης το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, δεδομένα τα οποία οι δικαιούχοι υποχρεούνται να μη γνωστοποιήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει μόνιμα ή προσωρινά οποιοδήποτε δικαιούχο χρήστη με πρόσβαση σε προστατευμένες υποσελίδες της Ιστοσελίδας, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, εφόσον η ενέργεια αυτή γίνεται για λόγους τεχνικούς ή υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις περί παραβίασης των παρόντων Όρων ή της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται στους χρήστες «ως έχουν» και το Τμήμα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α)    την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β)    το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ)    ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
 7. Ως χρήστες της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
 8. Ως χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν υποκαθιστούν ούτε αντικαθιστούν τις διοικητικές δομές, τα όργανα του Τμήματος και την Γραμματεία, στην οποία πρέπει να απευθύνεσθε. Οι Τομείς του Τμήματος είναι υπεύθυνοι για την εγκυρότητα και την επικαιροποίηση των αναρτώμενων πληροφοριών ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης της Ιστοσελίδας.
 9. Στη ιστοσελίδα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για δική σας διευκόλυνση. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι το Τμήμα γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι.
 10. Το Τμήμα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της Ιστοσελίδας, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την ανάκτηση του περιεχομένου αυτής.
 11. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο στους χρήστες της υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Τμήμα είναι δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή έχει την άδεια των δικαιούχων να προβαίνει σε εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου, όπου αυτό απαιτείται.
 12. Τυχόν προσωπικά δεδομένα έχουν αναρτηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του προσωπικού του Τμήματος. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων αυτών και η περαιτέρω επεξεργασία τους για άλλους σκοπούς, κατά παράβαση του Ν. 2472/97.
 13. Η ανάρτηση περιεχομένου στην ιστοσελίδα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ιστοσελίδας του Τμήματος  Νομικής.
 14. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων επισκεψιμότητας της παρούσας Ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους, για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση της και τη βελτίωση της λειτουργίας προς όφελος των χρηστών.
 15. Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε μόνιμα σε μέσο αποθήκευσης, να εκτυπώνετε ή να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο το σύνολο ή μέρος ή την αποτύπωση (layout) της Ιστοσελίδας για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της.
 16. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 17. Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων είναι αποκλειστικά το Ελληνικό. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων των Αθηνών.
 18. Κάθε επικοινωνία σχετικά με την Ιστοσελίδα θα απευθύνεται στο Διαχειριστή της και θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση webmaster[at]law.uoa[dot]gr.