Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα  λειτουργήσουν  στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  «Νέα Εντατικά Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Π.Μ.Σ.). Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπούν  στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. Για την απόκτηση  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  απαιτείται αφενός η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία, αφετέρου η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα  Π.Μ.Σ. απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις  παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις  με τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) που αναφέρονται στον οικείο σύνδεσμο:

 

Μορφή αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (εξεταστέα ύλη)

Ενιαίο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων 2020-2021

 

1. Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Law)

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (General  Civil  Law)
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Civil  Law  and  New Technologies)
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  (Civil   Law  and  Modern   Financial   Transactions)

 

ΦΕΚ 4150 Τ.Β΄2018 (επανίδρυση)

ΦΕΚ 5488 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

 

2. Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (Business Law)

  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Corporate Law and Finance)
 • ΆΥΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Industrial Property and Competition Law)
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Maritime Law)

 

ΦΕΚ 3802 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5705 Τ.Β΄2018 (κανονισμός) 

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

 

3. Π.Μ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Procedure and Labour Law)

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Civil Procedure)
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Labour Law)

 

ΦΕΚ 3850 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5513 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών 

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης  

 

4. Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (Public Law)

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ  (Public Law)
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ecclesiastical Law)
 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Financial Regulation)

 

ΦΕΚ 4150 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5573 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών (νέο)

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

 

5. Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (Public Law – Public Policies).

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Tax Law)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Environmental Law)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Social Protection Law)

 

 

ΦΕΚ 3802 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5602 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης 

 

6. Π. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ( Criminal law and  Criminology)

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 

 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Criminal  law and  Criminal  Procedure)
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Criminology  and  Criminal  Policy)

 

ΦΕΚ 3802 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5552 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

 

7. Π.Μ.Σ. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (History, Sociology and Philosophy of Law)

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ( History of Law)
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( Philosophy of Law)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (Sociology of Law, Science & Technology)

 

ΦΕΚ 3914 Τ.Β΄2018 (ίδρυση) 

ΦΕΚ 5540 Τ.Β΄2018 (κανονισμός) 

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης 

 

8. Π. ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ(International and European Studies)

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 

 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  (International Public Law)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (European Law)

 

ΦΕΚ 3850 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)  

ΦΕΚ 5499 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

 

9.  Π.Μ.Σ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ , ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ &  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

[international private law, law of international business transactions & comparative legal studies)

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ &  ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (international private law & law of international business transactions)
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (comparative legal studies)

 

ΦΕΚ 4002 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5467 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών 

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης  

 

10.  Π.Μ.Σ. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LEGAL STUDIES - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΝΕΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.),

 

«INTERNATIONAL AND EUROPEAN LEGAL STUDIES –ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Νομικής Σχολής αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του σύγχρονου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται και εξελίσσεται στο δίκαιο των συναλλαγών και του διεθνούς εμπορίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΠΜΣ επιτρέπει στη Νομική Σχολή να αποτελέσει μέλος του Δικτύου των καλύτερων Ευρωπαϊκών Νομικών Σχολών, στο πλαίσιο του European Law School Network (https://www.european-law-school.eu/de/humboldt-european-law-school/programm-und-besonderheit/curriculum/im-ausland), όπως είναι το Πανεπιστήμιο Humboldt στο Βερολίνο, το Πανεπιστήμιο Catolica Portuguesa στη Λισαβόνα, το Πανεπιστήμιο King’s College London, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza, και το Πανεπιστήμιο του Amsterdam και να εκμεταλλευτεί συνέργειες από την εν λόγω συνεργασία με συμμετοχή Κορυφαίων Επιστημόνων και μελών ΔΕΠ του εξωτερικού.

Το Π.Μ.Σ. «LL.M in International and European Legal Studies» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Private Law & Business Transactions (Ιδιωτικό Δίκαιο και  Εμπορικές Συναλλαγές)

β) International & European Law (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο)

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος,  

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

ΦΕΚ 5079 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 2152 Τ.Β΄2020 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών (υπό την αίρεση έγκρισης από τη ΓΣ στις 17.6.2020)

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης  


11. Π.Μ.Σ. Ελληνογαλλικό  «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»

Περαιτέρω, η Νομική Σχολή έχει οργανώσει και προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»  σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bordeaux:

 

ΦΕΚ 277 Τ.Β΄2019 (επανίδρυση) 

ΦΕΚ 450 Τ.Β΄2019 (κανονισμός) 

Προκήρυξη

Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. ΒΙΟΗΘΙΚΗ

(σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης)


ΦΕΚ 1789 Τ.Β΄2018 (επανίδρυση)

ΦΕΚ 2246 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Προκήρυξη

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.