Αρχική » Επικοινωνία

Πληροφορίες

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Ακαδημίας 47, 10672 Αθήνα

Fax: 210 368 8640

Διοικητικό Προσωπικό

 

 

 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-13.00