Αρχική » Συντελεστές

Επιστημονική Επιτροπή

  • Επ. Καθ. Δελλής Γεώργιος
  • Επ.Καθ. Κιούπης Δημήτριος
  • Λεκ. Γιαννόπουλος Γεώργιος
  • Λεκ. Δημοπούλου Αθηνά
  • Λεκ. Καραμπατζός Αντώνιος
  • Λεκ. Κατηφόρης Νικόλαος
  • Λεκ. Λιβαδά Χριστίνα
  • Λεκ. Παπαδοπούλου Ρεβέκκα - Εμμανουέλλα
  • Ειδ. Επ. Περάκης Μανώλης
  • Μέλος ΕΕΔΙΠ Βαρβέρης Αλέξανδρος & Τεχνικός Υπεύθυνος Ιστότοπου